Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


2019 YILI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARDI TABLOSU
HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAM. SÜRESİ ALINAN HARÇ / ÜCRET
İş Deneyim Belgesi 1. Dilekçe 3 GÜN 410 TL
2. Yapı Kullanma İzin Belgesi
(İskan Ruhsatı)
3. İmza Sürküsü (Tüzel Kişilerde)
4. 6183 S.K. 22/A Mad. Kapsamında
Vergi Borcu olmadığına dair yazı
Kamu Kurum ve Kuruluşlar ile Birlikte Vatandaşların
Yazılı Taleplerinin Değerlendirilmesi
1. Yazı veya dilekçe Talebin
İçeriğine
Göre
1-30 Gün
arası
 
İşyeri Teslim Tutanağı 1. Dilekçe 3. GÜN  
2. Aplikasyon krokisi
3. Yapı Ruhsatı Fot.
4. İş yeri Teslim Tutanağı (3 adet)
5. YİBF Fotokopisi
6. Yerin Fotoğrafı
7. Personel listesi
8. Tebellüğ İlmuhaberi (Çalışma Saatlerine İlişkin)
%10 Hakediş 1. Dilekçe 7 GÜN  
2. %10 Hakediş Raporu (3 Nüsha)
3. Tahakkuka Esas Bilgiler
4. Alındı Belgesi
5. Personel Bildirgesi
6. Fotoğraf
7. YİBF (Yapıya İlişkin bilgi formu)
%20 Hakediş Temel Üstü 1. Dilekçe 7 İŞ GÜNÜ KONTUR GABARİ KONTROL ÜCRETİ (335 TL)
2. İski Kanal Bağlantı Uygunluk Yazısı (Temel Üstü verilmesinde sakınca yoktur ibareli)
3. Kontur gabari (İnşaat Halinde İbareli)
4. LİHKAB’dan alınmış Aplikasyon Krokisi (İnşaat Halinde İbareli)
5. 7 ve 28 günlük beton raporları ( Temel ve bodrum katlarının )
6. Kalıp demir tutanakları
7. Karot alınmışsa, karot alma tutanağı
8. İnşaatin fotoğrafı (Bohçalama ve Drenaja ait)
9. Bir önceki hakediş raporu
10. Yapı Ruhsatının aslı ( Yapı denetim imzalı olacak )
11. Alındı Belgesi
12. SGK işyeri bildirgesi
13. İş yeri teslim tutanağı fot.
14. Çelik çekme deney raporu
15. Personel Bildirgesi
16. Tahakkuka esas bilgiler
%60 Hakediş 1. Dilekçe 7 GÜN  
2. Bir önceki hakediş fotokopisi
3. Binanın fotoğrafı
4. 7 ve 28 günlük beton raporları ( Tüm katların )
5. Karot alınmışsa, Karot Alma Tutanağı
6. Alındı Belgesi
7. Personel Bildirgesi
8. Tahakkuka esas bilgiler
9. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
%80 Hakediş 1. Dilekçe 7 GÜN  
2. Bir önceki hakediş fotokopisi
3. Binanın fotoğrafı
4. Tahakkuka esas bilgiler
5. Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı
6. Elektrik Tesisatı Kontrol Tutanağı
7. Alındı Belgesi
8. Personel Bildirgesi
%95 Hakediş 1. Dilekçe 7 GÜN  
2. Binanın Fotoğrafı
3. Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı
4. Elektrik Tesisatı Kontrol Tutanağı
5. Personel Bildirgesi
6. Alındı Belgesi
7. Tahakkuka esas bilgiler
8. %100 Seviye Tespit Tutanağı (3 nüsha)
Yapı Kullanma İzin Başvurusu 1. Dilekçe 30 GÜN  
2. İş Bitirme tutanağı (3 nüsha) Kat Mülkiyeti Tesisi Ücreti
3. %100’lük Hakediş raporu (Bitirmeye ayrılan tutar) 1-20 Bağımsız bölüm İçin 110,00 TL
4. Tahakkuka Esas Bilgiler 20 ve Sonrası Bağımsız Bölüm İçin 168,00 TL
5. Alındı Belgesi Tek Bağımsız Bölüm İçin 523,00 TL
6. Personel Bildirgesi Ağaç Revizyonu Ücreti 23 TL
7. Yapı Teslim Tutanağı  
8. İskana Esas Ön Rapor Teknik Eleman Ücreti ( Konut )
9. %100 Seviye Tespit Tutanağı (Onaylı) 100 m2'ye kadar her bir daire için 110,00 TL
10. Asansör İşletme Ruhsatı (Binada asansör varsa) 100 m2'den büyük her daire için m2x0.37 TL +180 TL
11. Isı Yalıtım Raporu Tek Bağımsız Bölüm İçin m2x0.37TL +198 TL
12. Sığınak Raporu  
13. Yangın Muayene Tutanağı Teknik Eleman Ücreti ( Dükkan ve İşyeri )
14. İSKİ'den Kanal Bağlantı Uygunluk yazısı (İskana uygun ibareli) 100 m2'ye kadar 487,00 TL
100 m2 üzeri m2x0.33 TL +487 TL
15. Bina cephelerini gösteren renkli fotoğraf  
Makine - Elektrik - İskan İzni Ücreti
16. Fen İşleri Müdürlüğünden alınan Bordür-Tretuvar uygunluk yazısı Yapı Sınıfı Konut İşyeri Yapı Sınıfı Konut İşyeri
1-A 3,10 TL 4,95 TL 4-A 21,00 TL 31,50 TL
17. Enerji Kimlik Belgesi 1-B 4,84 TL 7,33 TL 4-B 23,50 TL 35,50 TL
18. Kontür Gabari (Haritacılık hizmeti veren firmalardan alınacak) 2-A 8,00 TL 12,00 TL 4-C 27,50 TL 40,20 TL
2-B 11,56 TL 15,40 TL 5-A 34,00 TL 50,00 TL
19. LİHKAB’dan Aplikasyon Krokisi (Son 1 yıl içinde alınmış) 2-C 12,10 TL 18,00 TL 5-B 41,14 TL 61,60 TL
3-A 16,00 TL 24,20 TL 5-C 46,86 TL 70,18 TL
20 SGK İlişiksizlik Belgesi 3-B 19,50 TL 28,10 TL 5-D 56,54 TL 84,70 TL
21. Rıhtım Veraset Vergi Dairesinden Cins Değişikliği yazısı  
Yangın Muayene Tutanağı 1. Dilekçe 7 GÜN Binaların Yangından Korunması İle İlgili İtfaiye Muayene Ücreti
2. Ruhsat Fotokopisi Yapı Sınıfı   Yapı Sınıfı  
1-A m2x0.42 TL 4-A m2x 2.00 TL
3. Teknik Rapor-Kontrol Tutanağı ( matbu form) 1-B m2x0.66 TL 4-B m2x 2.12 TL
2-A m2x0.94TL 4-C m2x2.23TL
4. Yangın Muayene Tutanağı (3 nüsha) 2-B m2x1.21 TL 5-A m2x2.66 TL
2-C m2x1.33TL 5-B m2x 3.08 TL
5. Fotoğraf 3-A m2x1.46 TL 5-C m2x 3.60 TL
3-B m2x1.94 TL 5-D m2x 4.40 TL
Isı Yalıtım Raporu 1. Dilekçe 7 GÜN KONUT m2x2.3 TL
2. Ruhsat Fotokopisi
3. Teknik Rapor (Kontrol Tutanağı)
4. %80 Hakediş Raporu İŞYERİ m2x3.3 TL
5. Enerji Kimlik Belgesi
6. Fotoğraf (Dış cephe ve çatı yalıtım uygulamalarını gösterir fotoğraf)
Sığınak Raporu 1. Dilekçe 7 GÜN 1270 TL
2. Ruhsat Fotokopisi
3. Fotoğraf(WC,Duş,Jeneratör Odası, Demir Kapı,Mekanik Havalandırma, Güvenlik Holü, Dış Cephe )
Kat İrtifakı 1. Dilekçe 3 GÜN  
2. Tapu Fotokopisi(Temlik Tapusu) Kat İrtifakı inşaat beher m² için; m²x0.25 + 435.50 TL
3. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fotokopisi  
4. Temel Üstü Onaylı Yapı Ruhsat Fotokopisi Suret Tasdik Ücreti Beher Sayfa için; 27,50 TL
5. Bağımsız Bölüm Listesi (3 adet)  
6. Bağımsız Bölüm Listesi Onaylı Mimari Proje(3 adet) Her Proje Adedi için; 306,00 TL
7. Vekaletname Fotokopisi  
Asansör Tescil Belgesi Düzenlenmesi 1. Sanayi Sicil Belgesi 5 GÜN  
2. AB Uygunluk Beyanı ve İmza Sirküsü Sureti Asansör Projesi Teknik Eleman için her asansör: 466.00 TL
3. Garanti belgesi EK3
4. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Asansör Dosyası Arşivden Çıkarma Ücreti: 147.00 TL
5. Asansör Faturası
6. Yeşil Etiket Bilgi Formu Taşıma Kapasitesi 600 kg'a kadar olanlar: 732.00 TL
7. Dilekçe
8. Yapı Ruhsatı Taşıma Kapasitesi 600 kg'dan büyük olanlar 951,50 TL
9. Motor Beyanı
10. Son Kont. Form (Elek.-Mkine Müh. İmzası Olcaka)
11. CE Belgesi (H1Modul) Yemek Asansörleri:403.00TL
12. Müh. Belge (smm belgeleri) ve sigorta giriş belgeleri
13. Ek 1 Tescili Belgesi NOT:İş yerleri için her harç ve ücret iki katı alınacaktır.
14. Sözleşme (yapı sahibi ve asansörcü şirket tarafından imzalı olacak)
15. Yapı Dent. Elek.-Mak.-Müh. Kaşe imzaları ve denetçi bel. İmza sirküleri  
16. Asansör Projeleri (3 adet)
Seviye Tespit 1. Seviye Tespit Tutanağı (3 adet) 7 GÜN  
Basit Tadilat 2. Dilekçe 3 GÜN