Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


1 Dilekçe          
2 Tapu Fotokopisi(Temlik Tapusu)          
3 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi Fotokopisi  

Kat İrtifakı inşaat beher m² için;

m² x0.25 + 435.50 TL

4 Temel Üstü Onaylı Yapı Ruhsat Fotokopisi 3 GÜN        
5 Bağımsız Bölüm Listesi (3 adet)   Suret Tasdik Ücreti Beher Sayfa için; 27,50 TL
6 Bağımsız Bölüm Listesi Onaylı Mimari Proje(3 adet)          
7 Vekaletname Fotokopisi   Her Proje Adedi için; 306,00 TL