Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
 1. Dilekçe
 2. İş Bitirme Tutanağı (3 nüsha)
 3. % 100 Hakediş Raporu 
 4. Personel Listesi
 5. Yapı Teslim Tutanağı
 6. İskana Esas Ön Rapor
 7. %100 Seviye Tespit Tutanağının Onaylı Fotokopisi
 8. Isı Yalıtım Raporu
 9. İSKİ'den İskan Almasında Sakınca Yoktur Yazısı
 10. Asansör Var İse Asansör Ruhsatı
 11. Sığınak Var İse Sığınak Raporu
 12. Fen İşleri Müdürlüğünden Bordür- Tretuvar Uygunluk Yazısı
 13. Daha Önce Alınan Tüm Hakediş Raporları ve Makbuz Fotokopileri
 14. Enerji Kimlik Belgesi
 15. Yangın Muayene Raporu
 16. Güncel Aplikasyon Krokisi 
 17. Güncel Kontür Gabari
 18. Tahakkuk Esas Bilgileri
 19. Binanın Fotoğrafı (Her Cepheden Renkli Fotoğraf)
30 Gün
Kat Mülkiyeti Tesisi Ücreti
1-20 Bağımsız bölüm İçin 110,00 TL
20 ve Sonrası Bağımsız Bölüm İçin 168.00 TL
Tek Bağımsız Bölüm İçin 523.00 TL
Makine - Elektrik - İskan İzni Ücreti
Yapı Sınıfı Konut İşyeri Yapı Sınıfı Konut İşyeri
1-A 3,10 TL 4,95 TL 4-A 21 TL 31,50 TL
1-B 4,84 TL 7,33 TL 4-B 23,50 TL 35,50 TL
2-A 8 TL 12 TL 4-C 27,50 TL 40,20 TL
2-B 11,56 TL 15,40 TL 5-A 34 TL 50 TL
2-C 12,10 TL 18 TL 5-B 41,14TL 62 TL
3-A 16 TL 24,20 TL 5-C 46,86 TL 70,18 TL
3-B 19,50 TL 28,10 TL 5-D 56,54TL 84,70TL
Teknik Eleman Ücreti ( Konut )
100 m2'ye kadar her bir daire için 110,00 TL
100 m2'den büyük her daire için m2x0.37 TL+180 TL
Tek Bağımsız Bölüm İçin m2x0.37TL+198 TL
Teknik Eleman Ücreti ( Dükkan ve İşyeri )
100 m2'ye kadar 487,00 TL
100 m2 üzeri m2x0.33 TL +487 TL
Ağaç Revizyonu Ücreti 23 TL
Kontur Gabari Kontrol Ücreti 335 TL

 

Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız