Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  1. Dilekçe
  2. Aplikasyon krokisi (Özel Haritacıdan)
  3. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
  4. İş yeri Teslim Tutanağı (3 nüsha)
  5. Tebellüğ İlmuhaberi (2 nüsha)
  6. Yerin Etrafının Çevrili Olduğuna Dair Fotoğrafı
  7. Personel listesi
  8. Mimari ve Statik Proje (Geri Verilmek Üzere Kontrol İçin)
7 Gün