Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  1. Dilekçe
  2. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı)
  3. İmza Sürküsü (Tüzel Kişilerde)
3 Gün
İş Deneyim Belgesi Ücreti
410 TL