İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  • İnternet Ortamında Elektronik Başvuru Alınmaktadır.
  1. Dilekçe
  2. Aplikasyon Krokisi (Güncel),
  3. Tapu
  4. İmar Durumu (Güncel),
  5. Kot Kesit,
  6. İnşaat İstikamet,
  7. Muvafakatname (Hisseli Parseller için Noter Onaylı Olacak )
  8. Vekaletname ( Takipli işlerde )
  9. Proje
5-7 Gün AVAN PROJE TASDİK ÜCRETİ

Avan proje tasdikinde toplam inşaat alanının m²' için
Konutlar ; m²x1.60 TL
İş Yeri, Ticaret ve Sanayii; m²x1.80 TL
Kütüphane, sağlık v.b yapılarda; m²x0.45 TL
Ruhsat öncesi Mimari Öniceleme tasdik m²x0.66TL

NOT: Avan proje tadilatlarında ücretin % 50'si uygulanır.

Dilekçe Örneği