Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  1. Dilekçe
  2. Bir Önceki Hakediş Fotokopisi
  3. Elektrik Tesisatı Kontrol Tutanağı
  4. Sıhhi Tesisat Kontrol Tutanağı
  5. Binanın Fotoğrafları
  6. Yapı Denetim  Makbuz Fotokopisi
  7. Personel Listesi
7 Gün