Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  1. Dilekçe
  2. Bir Önceki Hakediş Fotokopisi
  3. 7 ve 28 Günlük Beton Raporları (Zemin ve Üst Katların)
  4. Kalıp Donatı Kontrol Tutanakları
  5. Beton Döküm Tutanakları
  6. Karot Alınmışsa; Karot Alma Tutanağı ve Karot Yerlerinin Rölevede Gösterimi
  7. Binanın Fotoğrafları
  8. Yapı Denetim Makbuz Fotokopisi
  9. Personel Listesi
7 Gün