Yapı Kontrol Müdürlüğü Hizmetleri


Başvuruda İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi Alınan Harç / Ücret
  1. Dilekçe
  2. İşyeri Teslim Tutanağı Fotokopisi
  3. Yapı Ruhsatı Fotokopisi
  4. Hakediş Raporları (3 Nüsha)
  5. Tahakkuka Esas Bilgileri (2 Nüsha)
  6. Yapı Denetim Makbuz Fotokopisi
  7. Personel Listesi
7 Gün